maanantai 17. syyskuuta 2018

Perusopetuksen S2-päättöarviointi

Helena Vesaranta tutkii perusopetuksen S2-päättöarviointia. 


Mitkä tekijät arviointia ohjaavat? Mikä vaikuttaa lopulliseen arviointiratkaisuun?
Jokaisella opettajalla on oma käyttöteoriansa: ajan saatossa syntynyt käsitys opettamisesta, oppimisesta, arvioinnista ja kielitaidosta. Opettajan arviointipäätös on aina itsenäinen, mutta siihen vaikuttavat silti monet sisäiset ja ulkoiset seikat.  
Lue lisää:

maanantai 4. kesäkuuta 2018

Kesälukemista: S2-opettajan työhyvinvointiTampereen seudun S2-opettajat järjestivät toukokuussa työhyvintointi-aiheisen illan, johon oli kutsuttu esiintyjiksi Pilvi Karjalainen ja Leena Salminen. 
Vaikka et olisi ollut paikalla, aiheesta on nyt saatavilla kesälukemista!

Pilvi Karjalainen puhui S2-opettajan työhyvinvoinnista. Kuva: Ella Hakala

FM, TtK Pilvi Karjalainen on S2-opettaja, joka on lähtenyt hakemaan uralleen uutta suuntaa terveystieteen opinnoista. Opinnoissaan Pilvi on keskittynyt mm. S2-opettajien työhyvinvointiin. Kandintyö aiheesta on valmis ja vuorossa ovat maisteriopinnot ja pro gradu saman aihepiirin parissa. Pilvin esitys keskittyi S2-opettajien työhyvinvointiin liittyviin erityispiirteisiin ja ylläpitoon.

Pilvi kirjoitti S2-opettajille esitykseensä ja tutkimukseensa perustuvan artikkelin:
Pilvi etsii aikuisten S2-opettajia haastateltavaksi tutkimukseensa. Tue tutkimusta ja ota yhteyttä: pilvi.s.karjalainen@gmail.com

FM Leena Salminen, joka on myös S2-yhdistyksemme sihteeri, kertoi Helsingissä järjestetystä, S2-opettajan työhyvinvointiin keskittyneestä koulutuspäivästä ja toi keskusteluun erityisesti mieleensä jääneitä aiheita.
Leena on kirjoittanut myös blogissamme Helsingin koulutuspäivän annista:

Tampereen seudun S2-opettajat ry. toivottaa tämän myötä virkistävää kesää!
Hallituksen puolesta,
Mervi Kastari
pj. 2018


maanantai 28. toukokuuta 2018

Teknologiaa S2-tunneilla – tulevaisuuden suuntauksia


Naapurimaassamme Virossa julkaistiin viime viikolla erityisen kiinnostava haastattelu, kun opetusalan tulevaisuuden tutkija Tracey Burns kertoi näkemyksistään opetuksen ja koulutuksen tulevaisuudesta teknologistuvassa maailmassa (Eesti Päevaleht 25.5.2018). Burnsin esittämät ajatukset koskevat samoja asioita, joita on tullut pohdittua monen S2-opettajan kanssa ja koulutuksissa. 

Burns työskentelee OECD:n Koulutustutkimuksen ja -innovaatioiden keskus CERI:ssa ja tutkii mm. koulutukseen vaikuttavia suuntauksia ja koulutusinnovaatioita. Hän esittää haastattelussa alussa yleisen toteamuksen, että koulutuksen pitää muuttua maailman mukana ja tästä seuraa opettajille yhä suurempia haasteita, mutta tämän jälkeen juttu muuttuu kiinnostavammaksi.

Burns katsoo, että teknologian rooli koulutuksessa on painoarvoltaan hyvin suuri kaikkien maailman koulutustrendien joukossa. Kuitenkaan teknologia ei ole muuttanut ihmisen oppimiskykyä eikä ajattelutapaa, vain opettamisen ja oppimisen välineet ovat muuttuneet. Burnsin mukaan on kiinnostavaa seurata, miten eri maissa oletetaan teknologian ratkaisevan kaikki maailman murheet. Hän ei kuitenkaan katso, että teknologia pystyisi tähän. 

Burns korostaa, että opettajien on hyvä tietää, miten omaa työtä voi kehittää teknologian avulla sen sijaan, että antaa opettajan roolin teknologialle. Opettajat tarvitsevat tässä tukea. Burns katsoo yleisen asenteen olevan sellainen, että jos vain opettajat osaisivat käyttää teknologiaa oikein, kaikki olisi muuten ihan hyvin – syyllistetään siis opettajia.  On kuitenkin turhaa yksinkertaistamista ajatella, että asia olisi vain opettajista kiinni.

Tämän vuoksi Burns heittää pallon tieteelle ja politiikalle: siellä on tarvetta miettiä, miten opettajat voisivat käyttää parhaalla mahdollisella tavalla uusia teknologioita luopumatta ammattitaidostaan. Opettajathan ovat pedagogiikan asiantuntijoita eikä teknologian pitäisikään siis korvata opettajia vaan auttaa heitä. Olen samaa mieltä jälkimmäisestä, opettajia ei ole syytä vaihtaa vaikkapa robotteihin, mutta miksi poliitikkojen pitäisi miettiä kysymystä, johon soveltuvimpia vastauksia varmaan voivat luoda pedagogiikan asiantuntijat: opettajat ja tutkijat. Heille ajankohtaisin kysymys kuulunee, minkä osan työstä voisi luovuttaa teknologian hoidettavaksi, olkoon se sitten esimerkiksi opetussovellus tai vaikka robotti. Poliitikkojen suuntaan heitettynä tämä kysymys taas varmasti tarkoittaisikin ennemmin kysymystä esim. resursseista ja mahdollisuuksista. 

Teknologia opetuksessa tarkoittaa paitsi laitteistoa, jota useimmiten on jo hyvin saatavilla, myös mm. internetiä, sovelluksia yms. ja tulevaisuudessa myös robotteja. Tampereen S2-opettajien yhdistyksessä toteutettiin yhteensä kolme kertaa koulutus Nettisovellukset opetuskäytössä emmekä olleet suinkaan ainoita tämän aihepiirin koulutuksen järjestäjiä. Vastaavalle koulutukselle on myös yhä vain kysyntää. S2-opettajia siis kiinnostaa suuresti ainakin internetin mahdollisuuksien hyödyntäminen opetuksessa. Koulutuksissa oli niitäkin, jotka kriittisinä kysyivät erittäin hyvän kysymyksen: ”MIKSI minun pitäisi käyttää tätä eikä opettaa niin kuin aina ennenkin?”. Kouluttajat, mm. yhdistyksemme kouluttaja Noora Friman totesivat siihen lähes aina, ettei pidäkään, jos siltä tuntuu, sillä teknologia ei ole mikään itseisarvo. Suurin osa osallistujista tuntui kuitenkin aina olevan yhtä mieltä siitä, että teknologian, siis mm. internetin tuomat uudet lisämahdollisuudet oppimiseen ja opettamiseen ovat kuitenkin arvokkaita – ja ehdottomasti opettajan vaivannäön arvoisia. Erityisen mukavalta kursseilla tuntui kuulla opettajien kommentteja siitä, että jollekin heidän tietylle oppilaalleen/opiskelijalleen juuri jokin tietty sovellus tai sen käyttötapa voisi sopia. S2-opettajat siis paitsi aidosti välittävät S2-oppijoistaan, myös haluavat hyödyntää digitaalisuutta luovasti ja yksilöllisesti opetuksessa.

Eri asia olisi sitten tuupata oppija kokonaan jonkin kielenopetussovelluksen pariin ja luopua omasta opettajan roolista, kuten Tracey Burns Päevalehtin artikkelissa pelkää voivan tapahtua. Jos näin pitkälle ei jouduta vaikkapa resurssipulan vuoksi menemään, uskon, että digisovellusten käyttö tuo opetukseen yksilöllisempiä tasoja. Monet sovelluksethan pystyvät mukautumaan oppijan etenemiseen ja huomaavat myös kullekin oppijalle vaikeimmat asiat. Opettaja voi monissa sovelluksissa myös saada edistymisestä raportin. Sovellus tai muu opetusteknologia harjoituttaa oppijaa yksilöllisesti ja kärsivällisesti eikä siltä lopu aika. Pelillisyys tuo vielä oman koukuttavan lisänsä.

Tracey Burns muistuttaa haastattelussaan myös teknologian, erityisesti internetin, hyödyistä pienille kielille. Hänen mukaansa tämän hetken suuntaus on luoda sisältöä eri kielillä – internetissä oli vielä kymmenen vuotta sitten käytössä vähemmän kieliä kuin nyt. Teknologiaa käytetään siis kielellisen monimuotoisuuden säilyttämiseen, mikä on globalisaation aikana kiinnostava seikka. Tämä tekee mahdolliseksi myös muille kieleen ja kulttuuriin tutustumisen - ja juuri näinhän tässä tätäkin kirjoittaessa tapahtuu, kun teknologia mahdollisti minulle pääsyn virolaisen lehden pariin. Ei ole kauan siitä, kun minun olisi pitänyt nähdä kovasti vaivaa päästäkseni ostamaan painetun lehden. Teknologia on hyvä renki.


Tekstin lähdeaineistot:
Eesti Päevaleht 25.5.2018, toimittaja Lauri Tanklerin juttu Tulevikuhariduse ekspert: õpetajate karjääriredelile oleks pulkasid juurde vaja.
[Suom. Tulevaisuuden koulutuksen asiantuntija: opettajien uratikkaille tarvittaisiin lisää askelmia.]
OECD’s Centre for Educational Research and Innovation, Tracey Burns:

PS. Niille, jotka lukevat viroksi, Tracey Burnsin haastattelu on muiltakin osin kiinnostava erityisesti varhais- ja perusopetuksen näkökulmasta. Siinä käsitellään mm. opettajan eri roolien lisääntymistä ja nykysuuntausta, jossa korostuu sosiaalisten taitojen opettaminen akateemisten taitojen sijaan. Opettajilla ja kouluilla on huomattavasti enemmän vastuita kuin vaikkapa 20 vuotta sitten ja kasvu jatkuu. Myös opettajan urakehityksestä – tai sen puutteesta – puhutaan.

Mervi Kastari / S2-hallitus

maanantai 23. huhtikuuta 2018
     ”Hyvinvoiva ope on opiskelijan paras tuki”
 
   Tampereen seudun S2-opettajat ry. järjestää
     KESKUSTELUILLAN TYÖHYVINVOINNISTA
       
TIISTAINA 8.5.2018 klo 17-19
Metso-kirjaston  Tammi-salissa
 (Pirkankatu 2, Tampere)

kuva: Pixabay
   Työn imun vahvistamisesta ja S2-opiskelijoiden
   tukemisesta keskustelua ovat avaamassa:
   Pilvi Karjalainen (FM, terv.tiet. yo, liikunnanohjaaja)
   ja S2-yhdistyksen hallitusjäsen Leena Salminen (FM)

Tapahtuma on maksuton. Tervetuloa!