perjantai 5. lokakuuta 2018

Ammatillinen yhteistyö- ja kehittämisprojekti alkoi yllättäen eräänä arkisena päivänä

S2-yhdistys kävi kouluttamassa kirjastolaisia

Suomen Kirjastoseuran kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmä pyysi yhdistykseltämme esitystä koulutustilaisuuteen Kirjastot suomen kielen oppimisen tukena.

Kouluttajiksi lähtivät Jarna Hara ja Mervi Kastari ammatillisen kehittämisprojektinsa siivittäminä.
Puheenvuoromme sisälsi tutkimustietoa, jota kirjastot voivat hyödyntää erityisesti aikuisten toisen kielen oppimisen tukemisessa sekä käytännön vinkkejä. Lisäksi puhuimme monikulttuurisesta kirjastoyhteistyöstä, jota olemme keskenämme kehitelleet, Jarna kirjastonhoitajan ominaisuudessa ja Mervi S2-opettajana. 

Kirjastolaiset olivat helppo yleisö: kertaakaan ei esitetty väitettä, jonka mukaan kukaan ei enää lukisi kirjoja tai että kirjojen lukeminen olisi S2-oppijoille liian vaikeaa. Kirjastolaisilla oli sen sijaan vahva ammatillinen näkemys, että kenelle hyvänsä löydetään kyllä sopivaa luettavaa ja lukevaa yleisöä riittää myös maahanmuuttajissa.

Puheenvuorossamme kiittelimme erityisesti eniten käyttämäämme kirjastoa yhteistyöstä ja monikulttuuristen ryhmien taitavasta kohtaamisesta. Kiitämme myös Suomen Kirjastoseura ry:tä esiintymiskutsusta!Kuva: Jarna HaraKehittämisprojekti - alkuun sattumalta


Jarnan ja Mervin yhteistyö ja ammatillinen kehittämisprojekti sai alkunsa sattumalta, kun Jarna suoritti S2-opettajan pätevyyttä ja tuli Mervin oppitunneille harjoittelijaksi. Jarna kertoi nähneensä oppitunnilla, mitä tarkoittaa käytännössä teoriasta tuttu asia: kieltä ja sisältöä ei eroteta, ei edes alkeistasolla, kun alkeiskurssilaiset lukivat innoissaan lastenkirjaa. Pitkän linjan kirjastolaisena Jarna alkoi heti nähdä mahdollisuuksia, miten Mervi voisi laajemmin hyödyntää kirjastojen palveluja pyrkimyksissään tuoda kirjallisuutta aikuisten kielenopetukseen – ja miten toisaalta kirjastot voisivat kehittää monikulttuurisia palvelujaan. Meitä yhdisti myös molemmilla taustalla oleva äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus - ja siinä nimenomaan tuo kirjallisuuden opettajuus.

Jarnan harjoittelun aikana testailimme ideoita. Teimme mm. kokeellisen kirjasto-ekskursion S2-ryhmän kanssa. Sittemmin kaikki Mervin ryhmät ovat tutustuneet kirjastolaitokseen, hankkineet kirjastokortit ja lainanneet kirjoja, joiden valinnassa he tietävät voivansa halutessaan kysyä suositusta kirjastosta. Kirjoja on luettu myös tunneilla ja lainojen uusimista netissä harjoiteltu.

Pian järjestimmekin jo S2-opettajille työpajaa kehittämisprojektimme eräästä tärkeästä sivupolusta: lukupiiristä. Se oli samalla kouluttautumista itsellemme, sillä kutsuimme ulkopuolisia asiantuntijoita esiintyjiksi. Siitä on sitten jatkettu. Aina kannattaa ottaa harjoittelija tunnille - siitä voi seurata yllättävää ammatillista kehitystä puolin ja toisin!   

       

Mervi Kastari / S2-hallitus


Projektiimme liittyen blogissa on aiemmin julkaistu myös:

Jarna Hara: Lukemaan ja kieltä oppimaan.

Mervi Kastari & Jarna Hara: Teemana kirjallisuuden opetus.  
http://tampereens2.blogspot.com/2018/01/teemana-kirjallisuuden-opetus.html

Tarja Virtanen: Lukupiiri sopii myös kielenoppijalle.  (Pyynnöstämme kirjoitettu, lukupiiriä vakituisena menetelmänä hyödyntäneen ja kehittäneen S2-opettajan näkökulma.) http://tampereens2.blogspot.com/2018/01/lukupiiri-sopii-myos-kielen-oppijalle.html