torstai 13. joulukuuta 2018

Kirjastosta apua S2-opiskeluun ja -opetukseen


Kuva: Jarna Hara
Kirjastot, erityisesti yleiset kirjastot, ovat perinteisesti tehneet paljon yhteistyötä opetuksen, ennen kaikkea perusopetuksen, kanssa. Kirjastoissa annetaan mm. kirjastonkäytön ja tiedonhaun opastusta, myös erilaiset kirjasarjalainaamot, kirjadiplomit ja vinkkaukset ovat tuttuja toimintamuotoja perusasteen opettajille ja oppilaille. Myös S2-oppilaille suunniteltuja kirjallisuus- ja lukudiplomeita on tehty jo useissa kirjastoissa. Nykyään kirjastot pyrkivät yhä enenevässä määrin tukemaan myös aikuisten maahanmuuttajien kielenoppimista.


Mitä kirjastot voivat tarjota S2-opetuksen tueksi? Ensinnäkin kirjastot tarjoavat monenlaista aineistoa. Kirjoja on kaikentasoisille lukijoille: heille, jotka jo osaavat tunnistaa kielen erilaisia nyansseja, mutta myös heille, jotka vasta opettelevat kielen alkeita. S2-lukijoille saattaisi olla apua myös selkokirjoista ja selkomukautetuista teoksista. Monipuolinen kirjastoaineisto on paljon muutakin kuin kirjoja: kuunneltavia äänikirjoja, musiikkia, kielikursseja, lehtiä… Kirjastossa voi myös lukea e-lehtiä, niitä on usein myös mahdollista kuunnella. Mielestäni opintoryhmät voisivat hyödyntää e-lehtiä paljon nykyistä enemmän. Ne tarjoavat maahanmuuttajille myös mahdollisuuden lukea lehtiä heidän omilla kielillään, sillä e-lehtien kielivalikoima on varsin laaja. Myös kirjoja on mahdollista saada kaikkiin kirjastoihin yli 80 kielellä, sillä kirjastot voivat tilata kokoelmiinsa vahvistusta Helsingin Pasilan kirjastossa sijaitsevasta monikielisestä kirjastosta.


Aineiston lisäksi kirjastot voivat tarjota opetuksen tueksi kirjastolaisten vankan ammattitaidon. Kirjaston työntekijät tuntevat hyvin tarjolla olevan aineiston sisällöt ja siksi he löytävät eri tarkoituksiin soveltuvan materiaalin. He myös osaavat paikantaa aineistoa, jota ei omassa kirjastossa ole. Opettajien kannattaisikin käyttää kirjastohenkilökuntaa hyödyksi ja pyytää heiltä erilaisia suosituslistoja ja valikoimaluetteloita. Kirjaston väki voi myös kertoa kirjoista esim. järjestämällä S2-oppijoille sopivantasoisia aineistovinkkauksia. He voivat vinkata myös opettajille opetukseen sopivia materiaaleja, esimerkiksi ryhmälle sopivia kertomuksia. Joissakin kirjastoissa järjestetään erityisiä S2-vinkkauksia tai selkovinkkauksia, joissa voidaan vinkata selkokirjoja, mutta toisaalta myös vinkata käyttäen yksinkertaista ja selkeää kieltä. Koska suomalainen kirjasto ei välttämättä ole kaikille tuttu paikka, kirjastosta kannattaa varata ryhmälle aika tutustumiskäyntiin. Kirjaston henkilökunta kertoo mielellään saatavista palveluista, ja usein opastus onnistuu tarvittaessa myös englannin kielellä. 


Kolmanneksi kirjastot tarjoavat tiloja, joissa voi viettää aikaa yksin tai ystävien kanssa. Kirjastossa voi harjoitella kieltä esimerkiksi osallistumalla erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Kirjaston järjestämät tilaisuudet ovat kaikille avoimia, maksuttomia tapahtumia. Usein tapahtumissa on jollakin tavoin kieli mukana, esim. kirjastoissa vierailee kirjailijoita, esitetään nukketeatteria ja järjestetään konsertteja. Kirjastoissa on myös paljon erilaisia taidenäyttelyitä yms. Monissa kirjastoissa pidetään lapsille satutunteja. Satutunteihin osallistuminen esimerkiksi oman lapsen kanssa, saattaisi kehittää myös aikuisen maahanmuuttajan kielitaitoa. Isoimmissa kirjastoissa voidaan järjestää joskus myös satutunteja muilla kielillä. Joissakin kirjastoissa järjestetään myös erilaisia lukupiirejä, joista osaan voi varmasti osallistua heikommallakin kielitaidolla. Lukupiirien lisäksi monissa kirjastoissa kokoontuu kielikahviloita, joissa kuka tahansa voi harjoitella yhtä tai useampaa kieltä.


Konkreettisten kirjastopalveluiden lisäksi kirjastoilla on käytössä myös verkkopalvelut. Monien kirjastojen verkkosivuilta löytää tietoa myös maahanmuuttajien kielenopettelun ja kirjaston käytön avuksi. Kirjastot ovat halukkaita ottamaan maahanmuuttajat entistä paremmin huomioon palvelujaan suunnitellessaan. Oiva esimerkki uudenlaisten palveluiden kehittämisestä on AVI:n rahoittama Vantaan kaupungin hanke, jossa kehitellään maksutonta Lango-kännykkäsovellusta. Sovelluksen avulla ihmiset voivat löytää kielikaverin, jonka kanssa voi harjoitella kielenkäyttöä.


Opettajan kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä lähikirjastoonsa ja kertoa toiveistaan. Ehkä löydätte mukavan, teille sopivan tavan tukea S2-oppilaan taivalta kielenoppijana!


Jarna Hara / S2-hallitus

Lähteet:
Kirjoitusta varten tutustuin monien kirjastojen nettisivuihin, joista keskeisimmät:
Helmet-kirjastot www.helmet.fi ja Pirkanmaan kirjastot www.piki.fi
LanGo-kielisovelluksesta löytyy tietoa sivulta www.lango.fi