perjantai 5. lokakuuta 2018

Ammatillinen yhteistyö- ja kehittämisprojektiKehittämisprojekti - alkuun sattumalta

Kuva: Jarna Hara
Ammatillinen kehittämisprojekti sai alkunsa sattumalta, kun kirjastonhoitaja Jarna Hara suoritti S2-opettajan pätevyyttä ja tuli S2-opettaja Mervi Kastarin oppitunneille harjoittelijaksi. Jarna kertoi nähneensä noilla oppitunneilla, mitä tarkoittaa käytännössä teoriasta tuttu asia: kieltä ja sisältöä ei eroteta, ei edes alkeistasolla, kun alkeiskurssilaiset lukivat innoissaan lastenkirjaa. Mervi kertoi pyrkimyksistään tuoda kaikenlaista kirjallisuutta osaksi aikuisten kielenopetusta. Pitkän linjan kirjastolaisena Jarna alkoi heti nähdä mahdollisuuksia, miten Mervi voisi vielä laajemmin hyödyntää kirjastojen palveluja apunaan – ja miten toisaalta kirjastot voisivat kehittää monikulttuurisia palvelujaan. Meitä yhdisti myös molemmilla taustalla oleva äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan koulutus - ja siinä nimenomaan tuo kirjallisuuden opettajuus.

Jarnan harjoittelun aikana testailimme ideoita. Teimme mm. kokeellisen kirjasto-ekskursion S2-ryhmän kanssa. Sittemmin kaikki Mervin ryhmät ovat tutustuneet kirjastolaitokseen, hankkineet kirjastokortit ja lainanneet kirjoja, joiden valinnassa he tietävät voivansa halutessaan kysyä suositusta kirjastosta. Kirjoja on luettu myös tunneilla ja lainojen uusimista netissä harjoiteltu. Aina kannattaa ottaa harjoittelija tunnille - siitä voi seurata yllättävää ammatillista kehitystä puolin ja toisin!  

Pian järjestimmekin jo S2-opettajille työpajaa kehittämisprojektimme eräästä tärkeästä sivupolusta: lukupiiristä S2-opetuksessa. Työpaja järjestettiin äidinkielen opettajien Talvipäivillä ja se oli samalla kouluttautumista itsellemme, sillä kutsuimme ulkopuolisia asiantuntijoita esiintyjiksi.


S2-yhdistys kävi kouluttamassa kirjastolaisia

Pian saimme myös pyynnön Suomen Kirjastoseuran kansainvälisyys- ja monikulttuurisuustyöryhmältä tulla esiintymään koulutustilaisuuteen Kirjastot suomen kielen oppimisen tukena.

Puheenvuoromme sisälsi tutkimustietoa, jota kirjastot voivat hyödyntää erityisesti aikuisten toisen kielen oppimisen tukemisessa sekä käytännön vinkkejä. Lisäksi puhuimme monikulttuurisesta kirjastoyhteistyöstä, jota olemme keskenämme kehitelleet, Jarna kirjastonhoitajan ominaisuudessa ja Mervi S2-opettajana. 

Kirjastolaisilla oli vahva ammatillinen näkemys, että kenelle hyvänsä löydetään kyllä sopivaa luettavaa ja lukevaa yleisöä on runsaasti myös maahanmuuttajissa.

Puheenvuorossamme kiittelimme erityisesti eniten käyttämäämme kirjastoa yhteistyöstä ja monikulttuuristen ryhmien taitavasta kohtaamisesta. Kiitämme myös Suomen Kirjastoseura ry:tä esiintymiskutsusta!Mervi Kastari / S2-hallitus


Projektiimme liittyen blogissa on julkaistu myös:

Jarna Hara: Lukemaan ja kieltä oppimaan.

Mervi Kastari & Jarna Hara: Teemana kirjallisuuden opetus.  
http://tampereens2.blogspot.com/2018/01/teemana-kirjallisuuden-opetus.html

Tarja Virtanen: Lukupiiri sopii myös kielenoppijalle.   
http://tampereens2.blogspot.com/2018/01/lukupiiri-sopii-myos-kielen-oppijalle.html