lauantai 30. toukokuuta 2020

Pohjois-Suomen S2-opettajien kuulumisiaPohjois-Suomen S2-opettajien kuulumisia 

Terveiset Oulusta, jossa Pohjois-Suomen S2-opettajat pääasiassa toimii! Oulussa idea toimintaan virisi aikanaan siitä, että paljon mielenkiintoista S2-rintamalla tapahtui Etelä-Suomessa, mutta Oulusta ei ole aina niin helppoa päästä tapaamaan kollegoja muualle Suomeen. 

S2-opettajia on myös Oulun seudulla melko paljon, mikä johtuu muun muassa siitä, että Oulun yliopistossa voi suorittaa suomi toisena ja vieraana kielenä -perus- ja aineopinnot, ja maahanmuuttajiakin kerääntyy Ouluun ympäröivistä kunnista. Jäseniä olemme saaneet yhdistykseen uskomattoman hienot yli 50. Osa liittyy jäseniksi valtakunnallisen Suomen opettajat -yhdistyksen kautta, osa suoraan paikallisyhdistykseen.

Tapahtumia on muutama keväällä ja muutama syksyllä. Suurimman suosion ovat saavuttaneet eriaiheiset koulutukset, joissa on ollut noin 15‒30 osallistujaa.Viimeisimmissä koulutuksissa on opiskeltu muun muassa toiminnallisia kielenopetusmenetelmiä, kuultu kielitietoisesta opetuksesta ja kuuntelemisen opettamisesta. 

Pienempiä tapahtumia ovat olleet muun muassa pikkujoulut, jotka järjestetään perinteisesti tammikuussa omakustanteisesti jossain ravintolassa, viini-ilta ja jooga-illat. Paikalliset opiskelijat ja tutkijat kertovat myös säännöllisesti aiheistaan. S2-oppiaine tekee usein kanssamme yhteistyötä muun muassa järjestämällä tiloja tapahtumille sekä infoamalla tapahtumista yliopisto-opiskelijoita. 

Yhdistys on jakanut myös stipendejä ansioituneille S2-opiskelijoille eri koulutusasteilla: peruskoulussa, toisella asteella ja aikuiskoulutuksessa. Stipendin saajaa voi ehdottaa suomen kielen opettaja, joka on yhdistyksen jäsen.

Vuosikokoukset pyritään järjestämään jonkun muun tapahtuman yhteydessä, sillä niissä ei ole ollut osallistujaruuhkaa. Hallituksessa ovat toimineet jonkin verran samat henkilöt ja uudet kiinnostuneet ovatkin aina erittäin tervetulleita mukaan. Hallituksessa on, ja on ollut, edustusta mukavasti eri koulutusasteilta. Tällä hetkellä hallituslaiset tulevat kotoutumiskoulutuksesta, korkeakoulutuksesta, aikuisten perusopetuksesta, vastaanottokeskuksesta, VALO-opetuksesta ja perusopetuksesta. 

Tänä vuonna ehdimme kokoontua S2-opekahveille, jossa yhdistys tarjosi osallistujille kahvia, teetä ja juustokakkua. Tämä oli tapahtuma, joka varmasti jatkuu! Suunnitelmissa tälle keväälle oli myös S2-kirjaesittely kustantajalta, mutta koronatilanteen vuoksi tapahtuma harmillisesti peruuntui. Kevätkokous, jossa hyväksytään erinäisiä dokumentteja, ja joka siksi on pakko järjestää, siirtyi ja järjestettäneen toukokuussa todennäköisesti kokonaan etänä. 

Jäsenillemme ylläpidämme sähköpostilistaa, mutta sitä aktiivisempi on Pohjois-Suomen S2-opettajat -ryhmä Facebookissa. Siellä tiedotamme tapahtumista, mutta ryhmä on kaikille avoin, joten siellä voi muun muassa esittää myös kysymyksiä tai mainostaa mielenkiintoisia S2-aiheisia tapahtumia ympäri Suomen.

Parasta yhdistystoiminnassa on se, että pääsemme tapaamaan toisiamme. Koulutuspäivissäkin tauot ovat tärkeät, sillä ne ovat niitä tilaisuuksia, joissa S2-alan ihmiset pääsevät näkemään toisiaan yli oppilaitosrajojen. Kuulumisten vaihto ja vertaistuki piristävät kummasti, etenkin kun osa S2-opettajista työskentelee oman työpaikkansa ainoana suomen kielen opettajana.

Meihin voi tutustua täällä: https://pohjoissuomens2opettajat.yhdistysavain.fi/ ja hallitukselle voi laittaa sähköpostia osoitteeseen pss2hallitus (at) gmail.com.

Lisäksi ylläpitämämme Facebook-sivu on täällä: https://www.facebook.com/groups/152348251614334/

Tällä hetkellä haasteita aiheuttavat itse kunkin lisääntyneet kiireet etäopetukseen siirtymisen myötä. S2-opetuksessa opetustilanteet ja -ryhmät ovat moninaisia, joten virtuaalinen opettaminenkin voi vaatia valtavia määriä lisätöitä.  

Toivotammekin kaikille opettajille jaksamista erityisjärjestelyiden keskellä! 

toukokuu 2020

Terveisin Oulusta
Tuire, Laura, Johanna, Heidi, Outi, Tanja ja Suvi

perjantai 8. toukokuuta 2020

Tukipalveluja korkeakoulutetuille maahanmuuttajille


Tekstissä on vinkkejä myös tulevista tapahtumista, joista voi kertoa opiskelijoille!

Eilen 7.5.2020 pidettiin Tampereella webinaari, johon oli koottu paikallisia korkeakoulutettujen maahanmuuttajien tukipalveluiden edustajia esittelemään palvelujaan. Tilaisuudesssa jaettiin runsaasti hyödyllistä tietoa, josta on iloa niille, joiden opetuksessa tai ohjauksessa on korkeakoulutettuja maahanmuuttajia. 
Ohessa on nostoja tilaisuuden annista. 

International HUB Tampere

(Maija Niskavirta)


HUB tarjoaa palveluita niin työnantajille kuin työnhakijoille ja yritystoiminnasta kiinnostuneille. Se myös markkinoi Tamperetta kansainvälisille työntekijöille ja yrittäjille. Työnhakijapalveluita edustavat muun muassa erilaiset rekrytointi- ja verkostoitumistapahtumat ja nettisivu https://internationaltampere.fi/, joka tarjoaa työllistymistä tukevaa sisältöä. 
Työnantajille ja työnhakijoille yhteinen palvelu on https://talent-cv-gallery.com/, johon työnhakija voi tallentaa CV:nsä. Samoin mikäli työnhakijan ja työnantajan välille on syntynyt jo jonkinlainen yhteys, esimerkiksi työhaastattelu, työnantajalle tarjotaan neuvontaa mm. rekrytoinnin taloudellisista tuista. 

Yrittäjyydestä ja kevytyrittäjyydestä kiinnostuneille tarjotaan myös matalan kynnyksen tukea. Kannattaa panna merkille seuraava yrittäjyyttä vaihtoehtona käsittelevä tapahtuma 1.6.2020:  
(Huomaa ilmoittautuminen. Tämä tapahtuma on suomenkielinen, mutta myös englanninkielisiä on luvassa.)

Maahanmuuttajien kansainvälinen osaamiskeskus Oske

(Laura Ojanen)


Osken asiakas voi olla tamperelainen maahanmuuttaja, jolla on oleskelulupa ja jolle työ- ja koulutusasiat ovat ajankohtaisia. Asiakkaat voivat olla suoraan yhteydessä Oskeen. Oskessa asiakkaalle suunnitellaan yhdessä Oma-valmentajan kanssa palvelupolku sen mukaan, mitkä ovat hänen valmiutensa ja edellytyksensä työllistyä avoimille työmarkkinoille. Asiakkaita voidaan tarpeen mukaan ohjata esimerkiksi lisäkoulutukseen tai vaikkapa kuntouttavaan työtoimintaan ja moniin muihin tukipalveluihin. 

Kun ohjaa vaikkapa kielikurssilaisen tai muun uuden asiakkaan Oskeen, olisi hyvä jos hänen tilanteensa olisi sellainen, että hän olisi valmis vastaanottamaan kokoaikaista työtä. (Kuitenkin esimerkiksi kesätöiden ja harjoittelupaikkojen etsinnät pitäisi hoitaa oppilaitoksissa.) Oskessa on mahdollista saada myös tulkkipalvelua, mutta periaatteessa korkeakoulutetulta maahanmuuttajalta odotetaan suomen tai englannin tai molempien sellaista hallintaa, että työllistyminen on mahdollista. 

Osken kautta on työllistytty hyvin. Haasteita työllistymisessä voivat kohdata esimerkiksi IT-alan vastavalmistuneet, joilla ei ole vielä oman alansa relevanttia työkokemusta. Oske myös tekee asennetyötä suomalaisten työnantajien suuntaan – tämä oli seikka, joka herätti webinaarin osallistujissa erityistä kiinnostusta, koska asia koettiin hyvin keskeiseksi. www.tampere.fi/oske 


SIMHE on nyt myös Tampereella!

(Anna Korhonen & Ville Nevalainen)
Esitys
On hienoa, että Tampereellakin on nyt SIMHE-palvelu. Tähän asti olemme käyttäneet muiden paikkakuntien SIMHE-palveluita. 
SIMHE tarjoaa ohjausta korkeakouluopintoja suunnitteleville ja parantaa valmiuksia suoriutua niistä. SIMHE:stä saa henkilökohtaista ohjausta sekä ryhmäohjausta. Syksyllä 2020 Tampere saa myös oman SIMHE-sivustonsa. 

SIMHE:n palveluista on jo aiemminkin kirjoitettu tässä blogissa: https://tampereens2.blogspot.com/2019/06/maahanmuuttajien-ohjaaminen.html

Verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena - MESH-hanke

(Marjo Harju)
Esitys 


Erittäin ilahduttava MESH-hanke pyrkii edistämään maahanmuuttajien pääsyä koulutusta vastaaviin ammatteihin hyödyntämällä mentorointia ja vahvistamalla heidän verkostojaan. Esimerkiksi ns. piilotyöpaikkojen etsimistä ja löytämistä on tarvetta tukea. Syksyksi 2020 on myös tulossa Coaching Guide -julkaisu. 


Kannattaa osallistua MESH-hankkeen infotilaisuuksiin Zoomissa:

12.5.2020 Verkostojen muodostaminen klo 14-15.30 https://tuni.zoom.us/j/296470726

20.5.2020 Osaamisen tunnistaminen klo 14-15.30 https://tuni.zoom.us/j/577817513


Mervi Kastari / S2-hallitus