keskiviikko 18. syyskuuta 2019

Briefcase – oma polku ammattiin


Maahanmuuttajien polku työelämään on mutkikas prosessi ja heidän osuutensa työttömistä on selvästi suurempi verrattuna suomalaistaustaisiin. Koulutusta vastaavaa työtä on hankala löytää. Usein työpaikka jää saamatta, koska kielitaito ei ole riittävä.

Briefcase – oma polku ammattiin -hankkeen tarkoitus on saada maahanmuuttajat nopeammin ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Kyseessä on kielenoppimisen valmennusohjelma nivelvaiheessa oleville maahanmuuttajille, joiden kotoutumiskoulutus on päättynyt eikä jatkopolku ole selvillä. Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden ohjattuun itseopiskeluun käyttäen hyväksi digitaalisuutta ja toiminnallisuutta. Kielitaidon kehittämisen tarkoitus on pitää yllä työllistymisorientaatiota sekä tukea työllistymistä. Hanketta on kehitetty yhteistyössä maahanmuuttajien kanssa. Rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (EU) ja hankkeen verkoston muodostavat Aikuiskoulutus Taitaja, Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä, Kouvolan seudun ammattiopisto, Saimaan ammattiopisto sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy. Hankkeessa on kehitetty Kielisalkku sekä Osaamisportfolio, joita esittelen seuraavissa kappaleissa.

Kielisalkku on työkalu ammatillisen suomen oppimiseen. Sen avulla voi kehittää oman alansa ammattisanastoa ammatillisia opintoja ja työelämää varten. Kielisalkkua voi käyttää itsenäisesti tai opettajan ohjauksessa. Materiaalia on A1-B1-tasoisille kielenoppijoille. Käyttö kannattaa  aloittaa opettajan kanssa ainakin, jos kielitaito on A-tasolla. Palveluun pitää ensin kirjautua opiskelijaksi, mikä onnistuu Googlen tunnuksilla. Kirjautumisen jälkeen valitaan ammattiala, joka kiinnostaa: ajoneuvo- ja logistiikka-, metalli-, sosiaali- ja terveys-, ravintola- ja catering- tai puhtauspalveluala. Lisäksi löytyy aihealue työelämästä ja työturvallisuudesta. Kävin tutustumassa ravintola-alan materiaaliin, jossa voi aloittaa yleisestä ravintola-alan sanastosta: selkeässä materiaalissa on sanallinen selitys ja kuva sekä Quizlet-tyylisiä kuvasanastoja. Lisäksi sivulla on kokin, tarjoilijan ja leipuri-kondiittorin ammatteihin liittyviä erilaisia sanastotehtäviä, videoita ja tekstinymmärtämisiä. Useissa tehtävissä on linkki kotisuomessa.fi-sivustolle. Materiaalista löytyy myös anniskelutestiin valmentavia harjoituksia. Kokonaisuus vaikutti selkeältä ja  maahanmuuttajia ajatellen helposti lähestyttävältä.

Hankkeessa on kehitetty myös Osaamisportfolio, jota maahanmuuttaja kokoaa itselleen digitaalisessa ympäristössä valitsemalleen alustalle. Osaamisportfolion voi ajatella laajennettuna CV:nä, jonka osia ovat urasuunnittelu, osaamisportfolio, töihin, opiskelemaan, yrityksen perustaminen ja elinikäinen oppiminen. Portfoliossa voi tuoda esille sekä formaalia että informaalia osaamistaan. Sitä voi käyttää, kun hakee opiskelu- tai työpaikkaa tai perustaa yritystä. Osaamisportfolion avulla maahanmuuttaja pystyy arvioimaan omaa osaamistaan suomalaisen koulutuksen ja työelämän vaatimuksiin nähden. Myös rekrytointitilanteessa työnantaja saa arviointinsa tueksi portfoliosta tietoa työnhakijan osaamisesta.

Suosittelen muitakin S2-opettajia tutustumaan Kielisalkkuun ja Osaamisportfolioon sekä hyödyntämään niiden mahdollisuuksia!


Leena Salminen/S2-hallitus 


Lähteet: